Filipp II, Alexandrův otec, nebyl jako makedonský panovník Řeky milován, zvláště pak Athény ho nemohly vystát. Představoval pro ně potencionální hrozbu, a navíc byl považován za krutého barbara. Nakonec byl Filipp přinucen k pravidelným bitvám s Athénami, aby tak potlačil možnost vzpoury v celé oblasti a upevnil svoje pozice v celé oblasti.

Těchto bitev se účastnil také tehdy 17-ti letý Alexander a nabíral zde své první vojenské zkušenosti. Alexander se také účastnil jedné z rozhodujících bitev u Charonea. Této bitvy se účastnily také Théby, které porušily smlouvu s Makedonií a přešly na stranu Athén. Za to byly krutě potrestány. Makedonská armáda poté Théby dobila a totálně zničila, 6000 lidí bylo zabito a 30 000 osob bylo prodáno do otroctví. Na těchto válkách si také Alexander osvojil zásady, které později uplatňoval ve svých válečných kampaní. Jedna se týkala také zacházení s poraženými městy a státy. Zněla asi takto:

"Jestliže souhlasíte s mými pravidly a podmínkami, budete ušetřeni svých životů, budete pod mou ochranou a budete prosperovat z mých daní, jestliže mě napadnete, porazím vás, jestliže mě zradíte, budete tvrdě potrestáni a naprosto zničeni."

A skutečně tuto zásadu uplatňoval Alexander na dobitých územích. Ponechal většinou správu země domorodým obyvatelům, zanechal v místě část svých vojáků, a zakrátko opět vyrážel na další výpravu.

Za pomoci Řeků napadl Alexander Ásii roku 334 př. n. l. , když překročil řeku Hellespont a ocitl se se svými vojsky na pobřeží Malé Ásie, v tehdejší Persii. Cestou k Babylonu vyhrál Alexander několik bitev, zastavil se také v Tróji. Nakonec se setkal s perským králem Dáriusem ve slavné bitvě u Issus, severovýchodně od Středozemního moře. Alexandrova armáda postupovala z jihu a byla překvapena, když se Peršané blížily ze severu. Alexander byl otřesen a přísahal pomstu, když se mu doneslo, že Peršané zmasakrovali makedonskou vojenskou nemocnici, kterou nechal zřídit poblíž Issus.

Nikdo přesně neví kde se bitva odehrála. Perská armáda byla v přesile 8 ku 1, nakonec se skvělou taktikou radoval z vítězství Alexander. Dárius uprchl a perská armáda byla rozprášena. Po bitvě pronesl Alexander jednu se svých slavných citací. Když přišel do Dáriusova stanu, bohatě zdobeného zlatem a drahokamy, Alexander zvyklý žít ve spartánských podmínkách pronesl:

"Tak toto je přesně to, co znamená být králem."

Toto vítězství přineslo Alexandrovi obrovské bohatství, ukořistil na 3000 talentů zlata(1 talent=27kg). Kromě toho se jeho rukojmími staly Dáriusovy dcery ,manželka, a matka. Těch si však Alexander nesmírně vážil a dostávalo se jim úcty, jakou si zasluhovali.

Po vyhrané bitvě u Issus makedonská armáda neúnavně pronásledovala Dáriuse a zbytek jeho vojska. Dárius byl však zrazen svými generály. Po další prohrané bitvě u Gaugamely byl zajat, svázán a ubodán. Alexander našel Dáriuse už mrtvého, uspořádal však královský pohřeb se všemi poctami, které Dáriusovy jako panovníkovy Persie náležely.

Další kroky makedonské armády směřovaly přes Afghánistán do Indie. Jedna zajímává událost se stala u Sogdianské skály. Na vrcholu skály byla pevnost náčelníka tamního kmene. Byla pozičně velmi dobře postavena, dobytí bylo prakticky nemožné, neboť byla až na vrcholku hory, chráněna strmými útesy z každé strany. Alexander promluvil ke svému vojsku, vybral 300 nejschopnějších mužů a slíbil jim velké bohatství, jestliže vyšplhají až k pevnosti. Pod rouškou tmy se vojáci vydaly na zteč. A skutečně, druhého dne ráno stanulo asi 90% poslaných vojáků u pevnosti. Náčelník Oxyartes se zalekl a Alexandrovy se vzdal. Stali se pak dobrými přáteli. Alexander si poté vzal jeho dceru Roxannu, se kterou měl později syna Alexandra IV.

V Indii vybojoval Alexander několik bitev a podmanil si tamější kmeny, nakonec však byl nucen svoji armádou ukončit kampaň a vyrazit k domovu. Není divu, mnoho vojáků nevidělo mnoho let svoji vlast a tak se jim zastesklo po domovu. Navíc v Indii vládl tou dobou monzun, vojáci umírali na neznámé nemoci a na uštknutí jedovatými hady. Alexandr nakonec podlehl tlaku svých generálů a zavelel k návratu domů.